Cel

Naszego prywatnego przedszkola jest integracja poznawcza mająca na celu maksymalne wspomaganie każdego ucznia w rozwoju intelektualnym oraz zharmonizowanie możliwości i rytmu pracy całego zespołu klasowego. Przedszkole nasze jest miejscem przyjaznym dla dziecka, jego rodziny i środowiska, sprawnie zarządzanym, świadczącym wysoki poziom usług edukacyjnych. Jesteśmy po to, aby dzieci z naszego oddziału uczyły się być zaradne, samodzielne, tolerancyjne.

Dzieci z grupy integracyjnej w przedszkolu niepublicznym w warszawie

Dlaczego warto ?

  • 1.Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami.
  • 2.Dajemy możliwość pracy w indywidualnym tempie z wykorzystaniem różnorodnych metod i form.
  • 3.Zacieśniamy kontakty w szkole i poza nią.

Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie specjalnego kształcenia prosimy o umówienie się na spotkanie osobiste. W czasie spotkania zapraszamy do obejrzenia przedszkola, omawiamy potrzeby Państwa Dziecka, zapoznajemy się z dotychczasową dokumentacją oraz analizujemy możliwość przyjęcia do grupy.

ZAMKNIJ OKNO   X

 

 

Tańsze czesne
o bon żłobkowy