PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK
 

9:30 – 10:00
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

(Usprawniające aparat mowy)- GRUPA JEŻYKI

9:30 – 10:30
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
NA SKRZYPCACH - JEŻYKI
  9:30 – 10:00
ZAJĘCIA – GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA – GRUPA JEŻYKI
  9:30 – 10:00
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
NA SKRZYPCACH - PSZCZÓŁKI
10:00 – 10:30
ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE – GRUPA PSZCZÓŁKI
  10:00 – 10:30
ZAJĘCIA – GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA – GRUPA PSZCZÓŁKI
10:00 – 10:20
ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNE GRUPA JEŻYKI

10:00 – 10:30
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

(Usprawniające aparat mowy) – GRUPA PSZCZÓŁKI

10:00 – 10:30
ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE – GRUPA JEŻYKI
   

10:20 – 10:40
ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNE -

GRUPA PSZCZÓŁKI

       
10:40 – 11:10
TANEC KLASYCZNY I NOWOCZESNY – GRUPA PSZCZÓŁKI I JEŻYKI
       
 

10:00 – 12:00
TERAPIA INDYWIDUALNA,

ZAJĘCIA SENSORYCZNE

10:00 – 12:00

TERAPIA INDYWIDUALNA LOGOPEDYCZNA

10:00 – 12:00
TERAPIA INDYWIDUALNA,

ZAJĘCIA SENSORYCZNE

10:00 – 12:00

TERAPIA INDYWIDUALNA,

FIZJOTERAPIA

10:00 – 12:00
OBSERWACJA
I TERAPIA INDYWIDUALNA
Z PSYCHOLOGIEM

JĘZYK ANGIELSKI

14:40-15:10 Pszczółki

15:10- 15:30 Jeżyki

JĘZYK ANGIELSKI

14:40-15:10 Pszczółki

15:10- 15:30 Jeżyki

JĘZYK ANGIELSKI

         14:40-15:10 Pszczółki

15:10- 15:30 Jeżyki

JĘZYK ANGIELSKI

14:40-15:10 Pszczółki

15:10- 15:30 Jeżyki

JĘZYK ANGIELSKI

14:40-15:10 Pszczółki

15:10- 15:30 Jeżyki

!!! W PIĄTKI OD 13:00 DO 15:00 BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA SIĘ Z PSYCHOLOGIEM.
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMAWIANIE SPOTKAŃ !!! 

 

Posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są wliczone w czesne.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez doświadczonych i wykształconych instruktorów, lektorów i specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Podczas zajęć zapewniony jest wszechstronny rozwój dziecka, odkrywanie jego talentów i zainteresowań.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. W wieku przedszkolnym dzieci podchodzą do innego języka w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Im wcześniej dzieci rozpoczną kontakt z językiem obcym, tym łatwiej przychodzi im jego nauka, zwiększają się również szanse, że będą się nim swobodnie posługiwać w przyszłości. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w Naszym Przedszkolu w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz umożliwiającej uruchomienie zdolności naśladowczych przedszkolaków. Kontakt z językiem angielskim już we wczesnym wieku umożliwia dziecku stopniowe oswajanie się z brzmieniem, melodią i strukturą języka obcego, bez konieczności pokonywania barier, jakie powstają w trakcie nauki w późniejszym okresie

 

JĘZYK WŁOSKI  

Język włoski ze względu na swą melodyjność jest uważany za jeden z najpiękniejszych językó świata. Jesy miły dla ucha. Jest niezmiernie prosty, zwłaszcza na początku nauki.

 

RYTMIKA

Zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tempa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraznię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości , dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.
MAŁY ODKRYWCA

 

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich strefach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija poprawną postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciałą, orientację czasowo-przestrzenną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtując poczucie własnej wartości, poczucie siebie, samodzielność i komunikatywność. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Zajęcia gimnastyczne odbywające się w Naszym Przedszkolu polegają głównie na kształtowaniu odpowiedniej sylwetki, postawy ciała, ćwiczeniach oddechowych, rozluźniających, wzmacniających , relaksacyjnych oraz wszystkich innych które sprawiają dzieciakom ogromną frajdę.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy, usuwanie wad wymowy oraz poprawę komunikacji werbalnej dziecka. 

 

 

 

ZAMKNIJ OKNO   X

 

 

Tańsze czesne
o bon żłobkowy