dzieci mówią do mikrofonu w prywatnym przedszkolu warszawaNaszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, nauczyciela zajęć umuzykalniających, nauczycieli języka angielskiego, instruktorów zajęć dodatkowych.

Nasza placówka jest pod opieką Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 przy ulicy Siennickiej 40 w Warszawie.

Wszystkie ciocie tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, tak aby każdy maluszek czuł się u nas jak w domu. Prowadzimy zajęcia z entuzjazmem, wdrażając nowatorskie metody pracy, dające radość dzieciom. Wyróżnia nas umiejętność indywidualnego podejścia do każdego dziecka, prowadzenie zajęć zarówno wychowawczych jakdzieci wraz z opiekunami w przedszkolu niepublicznym warszawa i edukacyjnych zgodnych z zainteresowaniami i umiejętnościami naszych wychowanków.

Wszyscy nasi nauczyciele/ki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego. Doskonalenie pracy zespołu odbywa się również podczas realizowanej co roku ewaluacji.

ZAMKNIJ OKNO   X

 

 

Tańsze czesne
o bon żłobkowy