Nasze Przedszkole czynne jest  od godziny 7.00 do godziny 18.00.

Bardzo prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin, bo czas spędzony w domu, z Rodzicami, jest dla dziecka tak niezwykle cenny.

Zapewniamy optymalne warunki rozwoju dla każdego Dziecka w wieku od 2 do 5 roku życia tak w zakresie metod edukacji przedszkolnej jak i w zakresie tworzenia idealnej przestrzeni w znaczeniu stricte architektonicznym. Przyjmujemy również dzieci w wieku od 1,5 roku życia do grupy adaptacyjnej aby łatwiej było dziecku wkroczyć w życie przedszkolaka.

Program edukacyjno-wychowawczy realizowany jest metodą projektów miesięcznych i tygodniowych. W każdym miesiącu nasze przedszkolaki mierzą się z innym tematem, przykładowe tematy to: nadchodzą święta, wieś, wszyscy są ważni, rodzina, teatr, dzień lub noc. W ramach każdego miesięcznego tematu wyodrębniane są tygodniowe tematy szczegółowe, np.: kultura wsi – chleb, zwierzęta w zagrodzie, w warzywniaku.

Metoda projektów pozwala nam na realizację programu w sposób atrakcyjny dla dzieci, dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Rodzice naszych dzieci zawsze wiedzą, jaki jest temat zajęć w danym tygodniu, pozwala to im na rozwijanie w domu tematu realizowanego w przedszkolu.

Współpraca przedszkola i domu wpływa bardzo pozytywnie na rozwój dziecka.

 

ZAMKNIJ OKNO   X

 

 

Tańsze czesne
o bon żłobkowy