RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE

GODZINA:

DZIAŁANIE:

7:00-8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola- zabawy swobodnei zorganizowane.

8:30-9:00
 • Muzyczne powitanie- zabawy kółeczkowe.
 • Gimnastyka dla Smyka- ćwiczenia ogólnorozwojowe.
9:00-9:30

ŚNIADANIE

9:30- 12:00 BLOK PORANNY:
 • Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodne z podstawą programową   i wytycznymi MEN
 • Gimnastyka dla Smyka- metoda ruchu rozwijającego wg   W. Sherborne
 • Terapia ręki
 • Samoobsługa- nauka samodzielności i czynności samoobsługowych
 • Gimnastyka buzi i języka- ćwiczenia logopedyczne
 • Zajęcia i zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne- rozwijanie drobnych ruchów rąk
 • Zajęcia muzyczno- ruchowe z chustą animacyjną- Klanza
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Kolorowy świat- poznajemy kolory.
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
12:00-12:30

OBIAD- zupa

12:30-14:00

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie

14:00-14:30

OBIAD- drugie danie

14:30-15:30
 • Muzykoterapia
 • Czytanie bajek
 • Zabawy kółeczkowe
15:30- 16:00

PODWIECZOREK

16:00-18:00 BLOK POPOŁUDNIOWY:
 • Zabawy grupowe i indywidualne
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Gry i zabawy stolikowe
ZAMKNIJ OKNO   X

 

 

Tańsze czesne
o bon żłobkowy