ZASADY POBYTU

 1. Placówka jest czynna przez cały rok w godzinach 7:00-18:00. (wyjątek stanowią 24 grudzień (Wigilia), 2 maja i piątek przypadający po Bożym Ciele- kiedy placówka jest zamknięta.
 2. Przyjmujemy dzieci od 2 do 6 roku życia.
 3. W czasie pobytu w placówce dziecko ma zapewnione cztery posiłki: śniadanie, obiad (zupę i drugie danie) i podwieczorek.
 4. Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej do godziny 7:30.
 5. Dziecko należy najpóźniej przyprowadzać do godziny 9:00. W przypadku chęci przyprowadzenia dziecka po danej godzinie prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawcy grupy.
 6. Do placówki przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli stan zdrowia budzi jego niepokój, zaś Rodzic nie jest w stanie zaświadczyć, iż dziecko nie stwarza ryzyka zakażenia innych dzieci.
 7. Personel przedszkola nie podaje dzieciom żadnych lekarstw.
 8. W przypadku alergii pokarmowej, Rodzic jest zobowiązany przedłożyć właściwe zaświadczenie lekarskie z wyszczególnieniem alergenów oraz wypełnić formularz diety do kateringu.
 9. Po przyprowadzeniu dziecka do placówki należy przekazać Pociechę bezpośrednio dyżurującej nauczycielce.
 10. Do odbioru dziecka z placówki upoważnieni są Rodzice i osoby przez nich upoważnione w karcie informacyjnej.
 11. Osoba odbierająca Dziecko powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na życzenie okazać go dyżurującej nauczycielce w celu weryfikacji danych.
 12. Po odebraniu dziecka Rodzic przebywający z dzieckiem na terenie placówki jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
 13. Za odbiór dziecka po godzinach pracy placówki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte pół godziny.
 14. Dniem zabawki jest poniedziałek. 
 15. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie zabawki.
ZAMKNIJ OKNO   X

UWAGA! UWAGA!

Rozpoczynamy NABÓR DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY
2024-2025

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 2-6lat do przygody
z Zaczarowanym Ołówkiem.

 

UWAGA! UWAGA!

Już teraz rozpoczynamy nabór do grupy „0”, która startuje od września 2024 roku!

Serdecznie zapraszamy!