Dzieci uczestniczące w jednej z grup integracyjnych w warszawie

Co to jest przedszkole integracyjne?

Przedszkole integracyjne to miejsce wychowawcze i edukacyjne zarówno dla dzieci zdrowych, jak i dzieci wysokofunkcjonujących o różnym stopniu niepełnosprawności.

Jak wyglądają i czym charakteryzują się grupy integracyjne?

W naszym przedszkolu funkcjonują dwie grupy integracyjne. Zgodnie z ustawą każda z grup może liczyć do 20 osób, z czego 3-5 stanowią dzieci z orzeczeniem.
Zajęcia w grupie zintegrowanej mają taki sam przebieg, jak w placówkach niezintegrowanych. Obowiązuje taki sam program dydaktyczny. Nad rozwojem dzieci czuwa dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego wspomaganych przez terapeutów i pedagoga specjalnego. Uwaga jednego z wychowawców zawsze skupiona jest na dzieciach wymagających większego wsparcia i indywidualnego podejścia, co sprzyja lepszej organizacji i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom.

Ponad to każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program opracowany przez wychowawcę, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedę oraz rehabilitanta i terapeutę SI. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci zdrowe realizują ten sam program, wzbogacony o zagadnienia związane z integracją.

Co zyskują dzieci zdrowe i niepełnosprawne dzięki integracji?

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

 

Co zyskuje dziecko niepełnosprawne ?

 

 

Co zyskuje dziecko zdrowe?

 

 • Zdobywa umiejętności i doświadczenia potrzebne w przyszłym życiu
 • Indywidualne podejście- dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb dziecka
 • Opiekę specjalistów
 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Buduje pozytywny obraz własnego „ja”
 • Nawiązuje kontakty społeczne
 • Nabiera poczucia własnej wartości
 • Kształtuje tolerancję wobec odmienności innych
 • Trening empatii
 • Uczy się odpowiedzialności i życzliwości
 • Rozwija elastyczność poznawczą- patrzy na świat oczami innych
 • Doświadczanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Opiekę bardziej doświadczonej i wykwalifikowanej kadry- dzięki której, dzieci mają lepszą opiekę, a w przypadku jakichkolwiek trudności czy zaburzeń, jest większa szansa na wczesną diagnozę i szybką interwencję
Opiekę specjalistów: logopeda, psycholog, terapeuta SI, rahabilitant, pedagog specjalny
ZAMKNIJ OKNO   X

UWAGA! UWAGA!

Rozpoczynamy NABÓR DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY
2024-2025

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 2-6lat do przygody
z Zaczarowanym Ołówkiem.

 

UWAGA! UWAGA!

Już teraz rozpoczynamy nabór do grupy „0”, która startuje od września 2024 roku!

Serdecznie zapraszamy!