dzieci siedzą w przedszkolu niepubliczym na pradze południe

Nasze cele - Przedszkole Praga południe

W naszym  przedszkolu tworzymy przyjazną, rodzinną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Pragniemy aby nasze przedszkolaki wyrosły na osoby radosne, samodzielne, kreatywne i odpowiedzialne. Bogaty program dydaktyczny umożliwi im rozbudzenie zainteresowań oraz ciekawość świata, a bliski kontakt ze sztuką wykształci w nich wrażliwość estetyczną i emocjonalną.

 

Zajęcia adaptacyjne

Dzieci wraz z Rodzicami zapraszamy na zajecia adaptacyjne, których celem jest łagodne i stopniowe wejscie dziecka w świat przedszkolny. W trakcie zajęć plastycznych oraz muzyczno-ruchowych dzieci  będą mogły, w poczuciu bezpieczeństwa i w odpowiednim dla siebie tempie, poznać ciocie-nauczycielki, nowych kolegów i koleżanki oraz zobaczyć budynek przedszkola.

 

 

Poobiedni odpoczynek

W naszym przedszkolu stwarzamy dzieciom w zależności do  potrzeb oraz wieku, warunki do snu lub relaksu przy muzyce, opowiadaniach i czytanych bajkach.

 

Kontakt z rodzicami

Prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno- wychowawczego może być osiagnięty tylko dzięki współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym, dlatego bardzo nam zależy na bliskim kontakcie z rodzicami. Nasz kontakt przybrał różne formy:

* zebrania grupowe raz w semestrze

* codzienne rozmowy z nauczycielami dotyczące spraw bieżących

* przesyłanie wprowadzonego słownictwa, zwrotów oraz tekstów piosenek do nauki języka angielskiego

* zajęcia pokazowe dla rodziców

* pokazowe zajęcia dodatkowe

* imprezy okolicznościowe, świąteczne oraz integracyjne

 

ZAMKNIJ OKNO   X

UWAGA! UWAGA!

Rozpoczynamy NABÓR DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY
2024-2025

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 2-6lat do przygody
z Zaczarowanym Ołówkiem.

 

UWAGA! UWAGA!

Już teraz rozpoczynamy nabór do grupy „0”, która startuje od września 2024 roku!

Serdecznie zapraszamy!