Nasze Przedszkole  funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniami MEN dotyczącymi prowadzenia placówek niepublicznych. Wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Warszawa.

Z dużą starannością realizujemy program wychowania przedszkolnego "KOLOROWY START" wydawnictwo MAC Edukacja, zgodny z najnowszą podstawą programową. 

dzieci bawią się na zjeżdżalni w żłobku warszawa praga południe

 

 

 

Program wychowania przedszkolnego wzbogacony jest z nowatorskimi metodami pracy z dziećmi w którym oferujemy :

 • Elementy filozofii Marii Montessori
 • Nowoczesna Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania  - wprowadzamy
 • Zajęcia ruchowe
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kulczyńskiej
 • Zabawy paluszkowe – usprawniające ruchy w zakresie motoryki małej
 • Gimnastykę buzi i języka
 • Techniki twórczego myślenia, umożliwiające dzieciom rozwijanie ich potencjału intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i twórczego

 

Metody rozwijające umiejętności językowe:

 • codzienny kontakt dzieci z książką
 • przygotowywanie krótkich przedstawień
 • naukę wierszyków i piosenek
 • układanie własnych historii.
ZAMKNIJ OKNO   X

 

 

Tańsze czesne
o bon żłobkowy