Zajęcia wchodzące w skład czesnego:

 • Zajęcia umuzykalniające- Rytmika (2x w tyg.)
 • Zajęcia z języka angielskiego (3x w tyg.)
 • Zajęcia taneczne (1x w tyg.)
 • Zajęcia logopedyczne (1x w tyg.)
 • Zajęcia z psychologiem (1x w tyg.)
 • Trening umiejętności społecznych (TUS – 1X w tyg)
 • Dogoterapia ( 1 X w tyg)
 • Sensoplastyka ( 1 X w miesiącu)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna ( 1 X tyg )

 

Zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem (w ramach czesnego):

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • SI
 • Rehabilitacja
 • Terapia z pedagogiem specjalnym
 • Terapia pedagogiczna prowadzona metodą Krakowskiej

 

Zajęcia dodatkowe (za dodatkową opłatą)

 • Taniec Towarzyski
 • Zajęcia usprawniające z elementami piłki nożnej ( 1Xtyg)

 

Podczas pobytu w placówce wszystkie dzieci podlegają obserwacji naszych specjalistów. Rodzice mają prawo do bezpłatnych konsultacji z każdym z terapeutów. W przypadku neurotypowych jest możliwość skorzystania z indywidualnej terapii specjalistycznej za dodatkową opłatą.

ZAMKNIJ OKNO   X

UWAGA! UWAGA!

Rozpoczynamy NABÓR DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY
2024-2025

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 2-6lat do przygody
z Zaczarowanym Ołówkiem.

 

UWAGA! UWAGA!

Już teraz rozpoczynamy nabór do grupy „0”, która startuje od września 2024 roku!

Serdecznie zapraszamy!